Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[41-50]

[41. Nagość artystyczna]

Nagość artystyczna jest plamą barwną. Nagość pornograficzna - plamą etyczną.

[1909]

[42. Talent i pornografia]

Człowiek utalentowany, jeśli handluje swoim talentem i upadla go, może być pornografem. Dzieło talentu nie może być pornograficznym.

[1909]

[43. Romantyzm polski]

Romantyzm był tym w naszej literaturze, czym legiony w historii: dał świadectwo narodowemu życiu, rozniecił wielki płomień miłości Ojczyzny i duszę polską uczynił niezłomną.

[1912]

[44. Geniusz a miernota]

Nowe kierunki i szkoły w sztuce stwarzali w dawnych czasach geniusze, stwierdzając tym samym swą wielkość; dziś tworzą je miernoty, osłaniając nimi swą nicość.

[1912]

[45. Z Laktancjusza]

Nie ten służy najlepiej swej idei, kto morduje dla niej innych, ale ten kto dla niej sam ginie.

[1912]

[46. Ogół a jednostka]

Najdziwniejszą ze wszystkich teorii społecznych jest ta, która chce zapewnić wolność ogółu przez niewolę jednostki i dobrobyt jednostki przez ruinę ogółu.

[1912]

[47. Naród i klasy]

Naród można przyrównać do łańcucha, w którym klasy społeczne tworzą pojedyncze ogniwa. Gdy się ogniwa rozprószą, nie ma łańcucha, a zatem zabójcą własnego narodu jest ten, kto je rozrywa.

[1912]

[48. Błąd polityków]

Politycy popełniają stale jeden błąd. Mówią: Jest to głupie, a zatem niemożliwe. Powinni zaś mówić: Jest to głupie, a zatem możliwe.

[1912]

[49. Z Liwiusza]

Jakże rzadko polscy mężowie stanu pamiętają o słowach, które Livius kładzie w usta Fabiusa: "Malo te sapiens hostis metuat, quam stulti cives laudent"1.

1 Wolę, aby się ciebie mądry nieprzyjaciel bał, niż aby cię głupi współobywatele chwalili!

[1912]

[50. Poeci i krytycy]

Nieszczęściem Krasińskiego, również jak innych wielkich poetów szybujących jak orły w przestworzach, jest to, że często ich biografowie i krytycy, zamiast wznosić ku nim oczy w niebo, szukają ich śladów... w trawie.

[1912]

[powrót]