Henryk Sienkiewicz

"Aforyzmy"

[61-70]

[61. Przymioty umysłowe kobiety]

Gdyby kobiety kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości.

[62. Bismarck i Piłat]

- Czy nie miałem słuszności krzyżować Polaków? - zapytał w piekle Bismarck Piłata.
A Piłat na to:
- Ach! umyłbym znów ręce, ale na nieszczęście, tu nie ma wody.

[63. Serce i radium]

Nowe odkrycia są źródłem nowych porównań...
- Czy chcesz pani być szczęśliwą? Jest na to sposób. Uczyń swe serce podobnym do radium. Jak ten metal, tak niech i ono ogrzewa i rozświeca wszystko, co się do niego zbliży. A wówczas zapewni szczęście sobie i innym.

[64. Socjalizm i młodzież]

Socjalizm, który dotychczas ma bujną, rozczochraną czuprynę, musi jednakże z czasem stać się łysym. Wtedy będzie mu urągała szczególniej młodzież.

[65. Reformy i ludzie]

Wszelakie przemiany społeczne, jeśli mają być doniosłe i wielkie, muszą się poczynać od reformy dusz ludzkich - inaczej będą tylko mechanicznym przemieszczaniem wartości lub przywilejów.

[66. Cztery działania i kapitał]

Nawet cztery działania arytmetyczne są rzeczą gustu: jeżeli chodzi np. o kapitał, bogaci wolą dodawanie i mnożenie, ubodzy - odejmowanie i dzielenie.

[67. Biurokracja]

W naturze rozkład zaczyna się zawsze po śmierci; biurokracja jednakże nie podlega temu prawu, pierwej bowiem zaczyna gnić, a dopiero potem umiera.

[68. Młot]

Głupi to młot, który myśli, że gwoździe dlatego tylko istnieją na świecie, żeby miał kogo bić po głowie.

[69. Miłość ziemi]

Tylko tacy ludzie, którzy w głębi duszy są jeszcze nomadami, mogą nie rozumieć, że ziemia dla chłopa jest nie tylko wartością, ale i miłością.

[70. Kara śmierci]

Kto głośno mówi: "Nie przestanę karać śmiercią, póki zdarzają się zabójstwa", ten cicho myśli: "Nie przestanę kraść, póki zdarzają się złodziejstwa."

[powrót]