Henryk Sienkiewicz

"Redakcja «Biesiady Literackiej»"

Szanowny i Kochany Redaktorze!

Niezmiernie mi przykro, iż pomimo waszych nalegań i przypominań nie mogę wam dostarczyć w umówionym terminie powieści z czasów Sobieskiego. W ciągu następnego roku dam ją wam niezawodnie, tymczasem jednak zarówno konieczność urządzenia się w nowej siedzibie i związane z tym rozliczne sprawy jak i innego rodzaju prace publicystyczne nie pozwoliły mi dokończyć roboty. Nasi czytelnicy nie stracą zresztą na zwłoce, dostaną bowiem rzecz staranniej wykonaną. Co do cierpliwości, niechaj postarają się naśladować pod tym względem Was oraz redakcje tych pism, w których drukowałem poprzednie moje utwory, często z większymi jeszcze zwłokami, na które jednak nikt się w końcu nie uskarżał.
Łączę wyrazy poważania i ściskam serdecznie waszą dłoń.

Henryk Sienkiewicz

Oblęgorek, 30 września 1902


Pierwodruk listu do redaktora Wł. Maleszewskiego, podany wraz z podobizną autografu w nrze 42 tego tygodnika z r. 1902. Przedruki w kilku dziennikach i tygodnikach ówczesnych.

[powrót]