Henryk Sienkiewicz

List do Oswalda Balzera

Kraków, 2 maja 1911

Najczcigodniejszy Panie Profesorze.

Przepraszam naprzód, że odpowiadam z tak znaczną zwłoką, która wynikła z tej przyczyny, iż przez dłuższy czas bawiłem poza granicami kraju. Wezwanie do popierania nauki polskiej poczytuję sobie za zaszczyt, a należenie do grona tych obywateli, którzy je popierają, za obowiązek. Zgodnie z tą myślą, zostawiłem w księgarni Krzyżanowskiego w Krakowie sto dziesięć franków, które obiecano mi odesłać na ręce Czcigodnego Pana Profesora lub wręczyć mu je w czasie bytności jego w Krakowie na bliskim posiedzeniu Akademii.
W latach następnych będę się starał również składać, wedle możności mej, dowody, jak dalece popieranie nauki polskiej leży mi na sercu. Tymczasem dziękuję raz jeszcze za zaszczyt, jaki mnie spotkał - i pozostaję z najgłębszą czcią.

Henryk Sienkiewicz


Autograf w Ossolineum we Wrocławiu, Sg. 7689/II s. 369-370. - Adresat (1858-1933), znakomity historyk prawa staropolskiego, założył we Lwowie, w r. 1901, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, które w r. 1911 wybrało Sienkiewicza członkiem honorowym.

[powrót]