Henryk Sienkiewicz

"Nauka"

Z Heinego

Do pszczółki raz pszczoła:
"Od świecy z daleka!"
Ta brzęczy, wesoła,
Nie słucha, ucieka.

Nad blaskiem płomyka
Wciąż kręci się w kółko
Zum-zum, zum-zum, bzyka:
Stój, pszczółko, stój, pszczółko!!

Krew młoda, szalona
W żar ognia cię gnała,
Więc płoniesz, czerwona,
Hej, pszczółko! hej, mała!!!

Niebaczni w żar lecą,
Choć śmierć w tym uczynku.
Dziewczyna ci świecą -
Hej, synku! hej, synku!!

[1890]


Autograf w Oblęgorku, zachowany przez J. Janczewską; w liście pisanym w Krakowie 15. XI 1890 znajduje się następujący komentarz: "Potkański pokazywał mi wiersz Heinego, który mu zaznaczyłaś. Ja go wieczorem u siebie przetłumaczyłem, o ile takie rzeczy dadzą się tłumaczyć - a prawie że się nie dadzą."

[powrót]