Henryk Sienkiewicz

Zaproszenie na zebranie Komitetu Mickiewiczowskiego

[Warszawa, 18 marca 1897]

Szanowny Panie!

Wobec powstających coraz nowych projektów względem jubileuszu Mickiewiczowskiego, potrzebnym jest koniecznie bliższe porozumienie się grona redaktorów i wybitniejszych przedstawicieli społeczeństwa naszego, przede wszystkim w sprawie pomnika, w której działanie rozmaitych kółek na własną rękę oraz niewczesne wystąpienie przed władzą może stać się bardzo szkodliwym.
W tym celu dnia 22 bm., o godzinie ósmej wieczorem w mieszkaniu Doktora Benniego (Bracka nr 16) odbędzie się narada, w której abyś raczył wziąć udział, najuprzejmiej Pana prosimy.

P. Chmielowski
H. Sienkiewicz

18 marca 1897 r.


Pierwodruk Z. Wasilewski "Pomnik Mickiewicza w Warszawie", W-wa 1899, s. 15. Rola Sienkiewicza w sprawie wzniesienia pomnika Mickiewicza w Warszawie, począwszy od 1882, gdy jako redaktor "Słowa" zainicjował składki na ten cel, szczególnie zaś w latach 1897-1898, była tak znaczna, że wątpliwości nie ulega, iż zaproszenie wyszło spod jego pióra.

[powrót]