Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Słowa"

[Kaltenleutgeben, 31 maja 1887]

Stan zdrowia mego, jak wiecie, nie pozwala mi na stałe przebywanie w Warszawie, owszem - zmusza znaczną część roku spędzać w zagranicznych kuracyjnych miejscowościach. Częste wyjazdy moje nie dadzą się, rzecz prosta, godzić z obowiązkami redaktora głównego, a więc i z podpisywaniem dziennika, nie przeszkodzą mi jednak pozostać w duchowej ze "Słowem" solidarności i być stałym tego pisma współpracownikiem.
Otóż, przelewając dalsze prowadzenie i podpisywanie dziennika na dzisiejszego redaktora "Niwy", Mścisława Godlewskiego, pozostawiam przy sobie kierowanie działem literackim i artystycznym "Słowa" oraz przyrzekam wam osobisty udział w pracach redakcji, o ile będę obecnym w Warszawie.
Rękopis Wołodyjowskiego przy niniejszym łączę.
Przyjmijcie itd.

Henryk Sienkiewicz


[Rezygnacja ze stanowiska redaktora] "Słowo" 2. VI 1887, nr 119.

[powrót]