Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Czasu"

[Paryż, 14 września 1888]

Szanowny Redaktorze!

W piątkowym nrze "Czasu" znalazłem następujące, poczerpnięte z "Kuriera Warsz[awskiego]" i powtórzone za nim wiadomości dotyczące mojej osoby: I, że wstępuję w związki małżeńskie; II, że pracuję nad obszerną powieścią współczesną dla "Słowa"; III, że tytuł tej powieści ma być Homo novus; IV, że przygotowywam nowelę dla warszawskiego "Sportu".
W odpowiedzi racz, Szanowny Redaktorze, pomieścić następujące maleńkie sprawozdanie: I, nie wstępuję z nikim w związki małżeńskie; II, nie zacząłem pracować nad obszerną powieścią współczesną dla "Słowa"; III, tytuł tej powieści, którą dopiero zamierzam pisać, nie będzie Homo novus; IV, nie przygotowywam żadnej noweli dla warszawskiego "Sportu".

Henryk Sienkiewicz


[Sprostowanie plotek] "Czas" 14. IX 1888, nr 210.

[powrót]