Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Tygodnika Illustrowanego"

[Warszawa, ok. 25 kwietnia 1897]

Szanowny Redaktorze.

Pisząc Krzyżaków jednocześnie z drukiem, zmuszony jestem z powodu bliskiego wyjazdu przerwać na kilka numerów robotę. Ponieważ część pierwsza, stanowiąca poniekąd całość, została ukończona i ponieważ podobne przerwy czyniłem zawsze przy pisaniu wszystkich moich poprzednich powieści - spodziewam się, że tak Szanowny Pan jak i Czytelnicy "Tygodnika" zechcą cierpliwie czekać na dalszy ciąg.

Henryk Sienkiewicz


Pierwodruk 1. V 1897, nr 18.

[powrót]