Henryk Sienkiewicz

Do Jeremiasza Curtina

I have read with diligent attention all the volumes of my works sent me (American Edition). I understand how great the difficulties were which you had to overcome, especially in translating the historical novels, the language of which is somewhat archaic in character.
I admire not only the sincere conscientiousness and accuracy, but also the skill, with which you did the work.
Your countrymen will establish your merit better than I; as to me, I can only desire that you and no one else should translate all that I write.
With respect and friendship.

Henryk Sienkiewicz

[1898]

Przekład

Przeczytałem bardzo uważnie wszystkie przesłane mi tomy wydania amerykańskiego. Wiem, jak duże były trudności, które musiał Pan pokonać, zwłaszcza przy tłumaczeniu powieści historycznych, których język jest nieco archaizowany.
Z podziwem patrzę nie tylko na rzetelną sumienność i dokładność, ale również na pomysłowość, z jaką dokonał Pan swej pracy.
Rodacy Pańscy lepiej ode mnie docenią Pańskie zalety; co do mnie, mogę jedynie pragnąć, by tylko Pan, a nie kto inny, przekładał wszystko, co piszę.
Wyrazy szacunku i przyjaźni łączę

Henryk Sienkiewicz


Fotokopia tego listu ukazała się w wydaniu "Ogniem i mieczem" sporządzonym w r. 1898 nakładem firmy Little, Brown & Co.

[powrót]