Henryk Sienkiewicz

List do Federiga Verdinois

Varsovie, 6. I 1900

Cher Monsieur.

Je vous envoie ma dernière nouvelle Na Olimpie.
Elle ne paraîtra à Varsovie, que dans quelques jours. Vous serez en tout cas le premier, qui la recevra en Italie.
Je suis persuadé, que l'harmonie des mots, que j'ai taché de faire ressortir, deviendra encore plus evidente dans Votre traduction italienne.
Comme le mot polonais "
świt=aurore" imite le gazouillement des oiseaux, peut-être le faudrail-il consêrver, avec une explication conforme.
Je Vous remercie très sincèrement pour Votre dernière lettre.
Agréez, Monsieur, l'expression de ma haute considération

H. Sienkiewicz

Przekład

Warszawa, 6. I 1900

Szanowny Panie!

Przesyłam Panu ostatnią moją nowelę Na Olimpie.
W Warszawie ukaże się ona dopiero za kilka dni. W każdym razie we Włoszech otrzyma ją Pan pierwszy.
Jestem przekonany, że harmonia słów, którą usiłowałem osiągnąć, wystąpi jeszcze wyraźniej w Pańskim tłumaczeniu włoskim.
Ponieważ wyraz "świt" w języku polskim naśladuje świergot ptactwa, należałoby go może pozostawić z odpowiednim objaśnieniem.
Dziękuję Panu uprzejmie za pański list ostatni.
Z prawdziwym poważaniem

H.Sienkiewicz


Fotokopia autografu w wydaniu "Quo vadis" Napoli-Roma 1900, s. VIII. W wydaniu tym powieść z czasów Nerona w przekładzie adresata poprzedzona jest nowelą "Na Olimpie".

[powrót]