Henryk Sienkiewicz

Podziękowanie Towarzystwu Tatrzańskiemu

[Kraków, 17 czerwca 1901]

Szanowny Panie Prezesie!

Mam zaszczyt złożyć Czcigodnemu Towarzystwu Tatrzańskiemu najuprzejmiejsze i gorące podziękowanie za przyznany mi tytuł członka honorowego.
Z wysokim poważaniem i wdzięcznością

Henryk Sienkiewicz

Kraków, 17. VI 1901


Autograf w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Prezesem T-wa był ówczesny namiestnik Galicji, dawny znajomy Sienkiewicza, Andrzej Potocki.

[powrót]