Henryk Sienkiewicz

Podziękowanie Kołu Polskiemu w Wiedniu

Na posiedzeniu Koła Polskiego w Wiedniu
odczytał prezes Jaworski następujący list od
Henryka Sienkiewicza w odpowiedzi na
otrzymany od Koła adres:

Racz wyrazić w moim imieniu Kołu Polskiemu w Wiedniu moją najgłębszą wdzięczność i serdeczne podziękowanie. Zaszczyt, jaki mnie spotkał od znakomitych przedstawicieli społeczeństwa, którzy potrafili zająć tak wspaniałe i przeważające stanowisko wśród licznych, a często wrogich naszej narodowości żywiołów, jest wielką nagrodą i najświetniejszym uwieńczeniem mojej pracy. Dzięki za to Kołu i jego polskiemu sercu, które tak żywo odczuwa i tak wspaniale wynagradza skromną, ale szczerą pracę dla dobra społecznego.
Pozostaję z głębokim szacunkiem

Henryk Sienkiewicz

Warszawa, 11 lutego 1901


Pierwodruk "Kurier Codzienny" 1901, nr 49, s. 2.

[powrót]