Henryk Sienkiewicz

Do czasopism francuskich

P. Guyot wydał bez pytania autora dwa tomy przekładów nowel Sienkiewicza z własną przedmową, w której Sienkiewicza zaliczył
do pisarzy rosyjskich. Na takie dictum wydawcy francuskiego Sienkiewicz przesłał do pism francuskich list następujący:

Szanowny Redaktorze!

Wydawca Mr. Guyot zaznaczając wysoki rozwój literatury rosyjskiej oświadcza, że czuje się zobowiązanym względem siebie i swoich czytelników wydać po dziełach Puszkina innych autorów rosyjskich, a w obecnym czasie dwa tomy moich nowel.
Szkoda, że p. Guyot, który ma tak wysokie poczucie tego, co winien sobie i czytelnikom, nie ma również poczucia tego, co winien autorom, których wydaje; albowiem w takim razie byłby mnie może zapytał: I, o moją narodowość, II, o upoważnienie do wydawania moich utworów.
Francuzi, którzy czytali Quo vadis i moje powieści historyczne, wiedzą doskonale, że były one tłumaczone z polskiego i że ja nie jestem Rosjaninem, ale Polakiem.
Rosjanie tłumaczyli moje utwory z języka polskiego jak i wszyscy inni.
Wobec tego, jeśli przekład, który zamierza wydać p. Guyot, został dokonany nie z języka polskiego, to nie jest to przekład z oryginału.
Łączę wyrazy poważania

Henryk Sienkiewicz


Pierwodruk "Gazeta Polska" 13. XII 1903, nr 341. Cały tekst podany tutaj za pierwodrukiem pochodzi od Sienkiewicza, nie można mieć pewności, autografu bowiem nie znamy, a nawet w chwili obecnej nie podobna ustalić, czy list przeznaczony dla pism francuskich istotnie w nich był drukowany. Wśród rękopisów zachowanych w Oblęgorku jest tylko ręką Sienkiewicza napisany tekst francuski.

[powrót]