Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Kuriera Warszawskiego"

Szanowny Panie Redaktorze!

"Kurier Warszawski" i "Goniec" podały w dniu wczorajszym w rubryce "Z prasy rosyjskiej" wiadomość, wydrukowaną w "Nowostiach", że ministerium odmówiło mi w swoim czasie pozwolenia na polski odczyt w Petersburgu. Otóż prostuję ją w ten sposób, że ponieważ nigdy nie prosiłem o podobne pozwolenie, zatem nie mogłem doznać i odmowy.
Z poważaniem

Henryk Sienkiewicz


Pierwodruk "Kurier Warszawski" 1905, nr 67.

[powrót]