Henryk Sienkiewicz

Podziękowanie za życzenia Uniwersytetu Lwowskiego

Senat akademicki Uniwersytetu Lwowskiego wysłał do Henryka Sienkiewicza
z okazji 70 rocznicy urodzin życzenia, na które nadeszła następująca odpowiedź:

Magnificencjo!

Zaszczycony od kilku lat przez Waszą Świetną Wszechnicę tytułem honorowego jej doktora uważam, że działalność moja była tylko jednym ogniwem nierozerwalnego łańcucha prac i usiłowań, jakich Uniwersytet Lwowski nie szczędził nigdy, aby naukę i kulturę polską postawić na jednakiej wysokości z nauką i kulturą Zachodu.
Dziś, gdy z okazji mego siedemdziesięciolecia wypowiadacie mi, Czcigodni Panowie, uczucia waszych serc i wyrazy uznania dla mego duchowego dorobku, przyjmuję wasze cenne pismo z tym większą wdzięcznością, że nagroda za pracę mego życia dochodzi mnie z waszych rąk już po raz wtóry. Wzruszony do głębi tym nowym dowodem pamięci waszej o mnie, przesyłam serdeczne i gorące podziękowanie dla W. Magnificencji, dla Senatu uniwersyteckiego i wszystkich profesorów. Oby Bóg spełnił życzenia, jakimi, Czcigodni Panowie, kończycie wasz zaszczytny dla mnie adres - i oby po potopie wojennym nadeszła dla Polski epoka odrodzenia, a Wasza Sławna Wszechnica oby mogła przez wieki spełniać swą wysoką patriotyczną i naukową służbę.
Z głęboką czcią i wdzięcznością

Henryk Sienkiewicz

Vevey, 24. V 1916


Pierwodruk "Kurier Lwowski" nr 278, s. 2 i inne dzienniki; tekst podany tutaj za "Dziennikiem Poznańskim" 11. VI 1916, nr 133, s. 2.

[powrót]