Henryk Sienkiewicz

"Na jedną kartę"

Akt drugi

Scena przedstawia ten sam salon.

SCENA VIII

Józwowicz (sam)

(Patrząc za odchodzącymi) Aa! ro... zu... miem.

(Zasłona spada)

Koniec aktu drugiego

[powrót] [akt-III scena-I]