Henryk Sienkiewicz

"Na jedną kartę"

Akt czwarty

Ten sam salon.

SCENA VI

Józwowicz. - Później służący.

Józwowicz

Jak tu parno! Głowa mi pęka... (Dzwoni, wchodzi służący). Prosić tu natychmiast pana Pretwica. (Służący wychodzi). Głowa mi pęka... ale potem będzie długi spokój...

[powrót] [scena-VII]