Bibliografia:

Antkowiak Zygmunt - "Legenda warmątowicka"
Axer Jerzy - "Z Rzymu do Rzymu"
Axer Jerzy. Bujnicki Tadeusz - "Sienkiewicz z innej strony"
Baculewski Jan - "Henryk Sienkiewicz"
Bujnicki Tadeusz. Majchrzyk Joanna - "Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum"
Bujnicki Tadeusz - "Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza"
Bujnicki Tadeusz. Axer Jerzy - "Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu?"
Bujnicki Tadeusz. Helman Alicja - "Potop Henryka Sienkiewicza. Powieść i film"
Bujnicki Tadeusz - "Sienkiewicz i historia - studia"
Bujnicki Tadeusz - "Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie"
Bujnicki Tadeusz - "Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza."
Burdzieja Bogdan. Owczarz Ewa - "Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności"
Chmielowski Piotr - "Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznym"
Czachowski Kazimierz - "Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości"
Czapliński Władysław - "Glosa do Trylogii"
Czempiński Jan - " Henryk Sienkiewicz duchowy wódz narodu"
Dobrowolska Wanda - "Sienkiewicz jako malarz śmierci"
Eustachiewicz Lesław - "Quo Vadis Henryka Sienkiewicza"
Falkowski Zygmunt - "Przede wszystkim Sienkiewicz"
Gloger Maciej, Koziołek Ryszard - "Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny"
Grabowski Tadeusz - "Henryk Sienkiewicz - Jego życie i dzieła na tle współczesnej epoki 1846-1916"
Günther Władysław - "Sienkiewicz żywy"
Habryn Anna - "Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. Adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią"
Jodełka-Burzecki Tomasz. Jakubowski J.Z. - "Sienkiewicz dzisiaj - studia i szkice"
Jodełka Tomasz - "Trylogia Henryka Sienkiewicza - studia, szkice, polemiki"
Kalinowski Daniel - "Sienkiewicz. Próby zbliżeń i uogólnień"
Kaniewska Bogumiła - "Henryk Sienkiewicz"
Kersten Adam - " Sienkiewicz - Potop - historia"
Kijas Juliusz -"Potop Henryka Sienkiewicza"
Kolińska Krystyna - "Listy do niekochanych"
Korniłowiczówna Maria - "Onegdaj - opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich"
Korniłowiczówna Maria - "W 100 lecie pierwszego polskiego Nobla"
Korniłowiczówna Maria - "Szlakiem Henryka Sienkiewicza"
Korycki Władysław - "Henryk Sienkiewicz wybraniec narodu"
Kosman Marceli - "Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej"
Kosman Marceli - "Na tropach bohaterów Krzyżaków"
Kosman Marceli - "Na tropach bohaterów Trylogii"
Kosman Marceli - "Ogniem i mieczem prawda i legenda"
Kosman Marceli - "Quo Vadis prawda i legenda"
Kosman Marceli - "Skrzetuski w historii i legendzie"
Krzyżanowski Julian - "Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy"
Krzyżanowski Julian - "Henryk Sienkiewicz"
Krzyżanowski Julian - "Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości"
Krzyżanowski Julian - "Pokłosie Sienkiewiczowskie"
Krzyżanowski Julian - "Sienkiewicz a Warszawa"
Krzyżanowski Julian - "Twórczość Henryka Sienkiewicza"
Kuczyński Stefan Maria - "Rzeczywistość historyczna w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza"
Kulczycka-Saloni Janina - "Henryk Sienkiewicz"
Lam Stanisław - "Henryk Sienkiewicz. Cechy i elementy jego twórczości"
Laskowski Kazimierz - "Henryk Sienkiewicz jako myśliwy"
Lewandowski Tomasz. Maciejewski Witold - "Henryk Sienkiewicz w stulecie Nagrody Nobla"
Ludorowski Lech - "O postawie epickiej w Trylogii Sienkiewicza"
Ładyka Alina - "Henryk Sienkiewicz"
Maciejowski Józef - "Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza..."
Maciejowski Józef - "Twórczość Henryka Sienkiewicza. Życie i dzieła"
Majchrowski Stefan - "Pan Sienkiewicz"
Mikoś Michał Jacek - "W pogoni za Sienkiewiczem"
Nagielski Mirosław - "Epoka Ogniem i mieczem"
Nowiński Józefat - "Sienkiewicz"
Papée Stefan - "Sienkiewicz wielki czy mały?"
Papée Stefan - "Henryk Sienkiewicz jako humorysta"
Płygawko Danuta - "Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej"
Pinkwart Maciej - "Zakopane Henryka Sienkiewicza"
Prosnak-Tyszkowa Maria - "Drugi pogrzeb Sienkiewicza. Z Vevey do Warszawy w październiku 1924r."
Rębosz Ireneusz. Janudi Maryla - "Henryk Sienkiewicz i jego Oblęgorek"
Rola Roman - "Henryka Sienkiewicza życie i zasługi"
Sandler Samuel - "Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza"
Sandler Samuel - "Wokół Trylogii"
Stawar Andrzej - "Pisarstwo Henryka Sienkiewicza"
Stępnik Krzysztof - "Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej"
Stoff Andrzej - "Jeszcze o Trylogii"
Surzyńska-Blaszak Anna. Sokołowska-Hurnowicz Barbara - "100-lecie przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi literackiej Nagrody Nobla"
Szczublewski Józef - "Sienkiewicz. Żywot pisarza"
Szermentowski Eugeniusz - "Pan Henryk"
Szermentowski Eugeniusz - "Powieść niedługo napiszę prześliczną - młode lata Henryka Sienkiewicza"
Szonert Ewa - "Spotkania z Sienkiewiczem"
Szweykowski Zygmunt - "Trylogia Sienkiewicza i inne szkice"
Wachowicz Barbara - "Dom Sienkiewicza"
Wachowicz Barbara - "Filmowe przygody małego rycerza"
Wachowicz Barbara - "Marie jego życia"
Warneńska Monika - "Śladami Sienkiewicza"
Wojan Maciej - "Henryk Sienkiewicz. Quo Vadis?"
Wojciechowski Konstanty - "Henryk Sienkiewicz"
Wyka Kazimierz. Piorunowa Aniela - "Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa"
Żabski Tadeusz - "Poglądy literacko-estetyczne Henryka Sienkiewicza"
Żabski Tadeusz - "Sienkiewicz"

[powrót]