Krzyżacy

Po trzech miesiącach od ukończenia "Quo Vadis", Sienkiewicz rozpoczął pracę nad nową powieścią historyczną. Szkic do niej powstał już w czasie guwernerki w Poświętnem i nosił tytuł "Spytko z Melsztyna". "Krzyżakami" - powieścią o zmaganiach Polaków z niemiecką potęgą, Sienkiewicz pragnął uczcić zbliżający się jubileusz pracy pisarskiej. Od lutego 1897r. do lipca 1900r. powieść ukazywała się w odcinkach, w czasopismach na terenie wszystkich trzech zaborów. Losy Zbyszka z Bogdańca, Jagienki, Juranda ze Spychowa i jego córki Danuśki, tragicznie naznaczone nikczemnością komturów krzyżackich i opromienione charakterystycznym Sienkiewiczowskim humorem, śledzili wszyscy miłośnicy twórczości późniejszego noblisty. Pracę nad powieścią poprzedziły jak zwykle studia historyczne. Autor wczytywał się w staropolskie kroniki Długosza i Janka z Czarnkowa oraz dzieła współczesnych mu historyków. Podziw badaczy wzbudził język utworu, stylizowany na dawną polszczyznę.

tom 1

[rozdz.I] [rozdz.II] [rozdz.III] [rozdz.IV] [rozdz.V] [rozdz.VI] [rozdz.VII] [rozdz.VIII] [rozdz.IX] [rozdz.X] [rozdz.XI] [rozdz.XII] [rozdz.XIII] [rozdz.XIV] [rozdz.XV] [rozdz.XVI] [rozdz.XVII] [rozdz.XVIII] [rozdz.XIX] [rozdz.XX] [rozdz.XXI] [rozdz.XXII] [rozdz.XXIII] [rozdz.XXIV] [rozdz.XXV] [rozdz.XXVI] [rozdz.XXVII] [rozdz.XXVIII] [rozdz.XXIX] [rozdz.XXX] [rozdz.XXXI] [rozdz.XXXII]

tom 2

[rozdz.I] [rozdz.II] [rozdz.III] [rozdz.IV] [rozdz.V] [rozdz.VI] [rozdz.VII] [rozdz.VIII] [rozdz.IX] [rozdz.X] [rozdz.XI] [rozdz.XII] [rozdz.XIII] [rozdz.XIV] [rozdz.XV] [rozdz.XVI] [rozdz.XVII] [rozdz.XVIII] [rozdz.XIX] [rozdz.XX] [rozdz.XXI] [rozdz.XXII] [rozdz.XXIII] [rozdz.XXIV] [rozdz.XXV] [rozdz.XXVI] [rozdz.XXVII] [rozdz.XXVIII] [rozdz.XXIX] [rozdz.XXX] [rozdz.XXXI] [rozdz.XXXII] [rozdz.XXXIII] [rozdz.XXXIV] [rozdz.XXXV] [rozdz.XXXVI] [rozdz.XXXVII] [rozdz.XXXVIII] [rozdz.XXXIX] [rozdz.XL] [rozdz.XLI] [rozdz.XLII] [rozdz.XLIII] [rozdz.XLIV] [rozdz.XLV] [rozdz.XLVI] [rozdz.XLVII] [rozdz.XLVIII] [rozdz.XLIX] [rozdz.L] [rozdz.LI] [rozdz.LII]