Nowele

Na marne. Szkic powieściowy.

Z pamiętnika korepetytora.

Sielanka. Obrazek leśny.

Szkice węglem.

Janko Muzykant.

Jamioł. Obrazek wiejski.

Bartek Zwycięzca.

Sabałowa bajka.

Płomyk.

Za chlebem.

Latarnik.

Wspomnienie z Maripozy.

Przez stepy.

W krainie złota.

Orso.

Sachem.

Komedia z pomyłek.

Żurawie.

Stary sługa.

Hania.

Selim Mirza.

Niewola tatarska.

Toast.

Jako się p. Lubomirski nawrócił.

Kordecki.

Korynek.

Ongi i dziś. Bitwa pod Koronowem.

Pójdźmy za Nim!

Wyrok Zeusa. Bajka grecka.

Na Olimpie. Legenda.

Przygoda Arystoklesa.

Diokles. Baśń ateńska.

Biesiada.

Co się raz stało w Sydonie.

Sąd Ozyrysa.

Wesele.

Z dawnych dziejów.

Czy ci najmilszy?

Legenda żeglarska.

Śmierć Delfina.

Bajka.

Osiczyna.

U bramy Raju.

H.K.T. Bajka.

Bądź błogosławiona. Legenda indyjska.

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.

Dwie łąki

Tissot w Warszawie.

Ta trzecia.

Lux in tenebris lucet.

U źródła.

Organista z Ponikły.

Sen.

Na jasnym brzegu.

Duma.

Dzwonnik.

Autorki.

We mgle.

Humoreski z teki Worszyłły:

Nikt nie jest prorokiem między swymi.
Dwie drogi.