Quo Vadis

W chwili pojawienia się "Quo vadis" Henryk Sienkiewicz był już pisarzem znanym poza granicami kraju nie istniejącego na mapie Europy, ale popularność tej powieści pobiła wszelkie rekordy. To swoisty fenomen literatury światowej, bo rzadko która książka osiągnęła taką liczbę wydań w kilkudziesięciu krajach. Jeszcze przed uhonorowaniem jej autora Nagrodą Nobla - we Włoszech, Niemczech, Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych rozeszła się w paru milionach egzemplarzy; przerabiano ją na sztuki sceniczne (również na operę); Nobel w 1905 roku tę popularność zwielokrotnił; potem przyszły adaptacje filmowe - pierwsze dwie już w roku 1913 równocześnie w Niemczech i Francji, druga w 1951, amerykańska, w 1984 telewizyjna adaptacja włoska i wreszcie obecna, polska, reżyserowana przez Jerzego Kawalerowicza.
Na ten ogromny sukces "Quo vadis" złożyło się wiele czynników.
Frapujący jest sam temat, który od stuleci przyciągał uwagę wielu pisarzy świata: obraz starożytnego Rzymu w jego schyłkowym okresie za czasów Nerona i prześladowanie pierwszych chrześcijan - temat trudny, wymagający głębokich studiów, bo warunkiem powodzenia była wiarygodność tła historycznego.
Piękna, szlachetna i optymistyczna jest uniwersalna idea utworu - upadający świat pogański przeciwstawiony początkom chrześcijaństwa, zwycięstwo siły moralnej nad fizyczną przemocą, zwycięstwo dobra nad złem. Najistotniejszy jednak jest sposób przedstawienia tych wydarzeń, walory artystyczne dzieła: bogaty wątek fikcyjny po mistrzowsku przemieszany z prawdą, żywa akcja, zajmująca intryga, epizody pełne najwyższej grozy, ale przede wszystkim plastyka obrazów, scen zbiorowych i poszczególnych postaci, a trzeba przyznać, że talent plastyczny był największą siłą pisarstwa Sienkiewicza - i nigdzie nie osiągnął takich wyżyn artyzmu jak w "Quo vadis".

[rozdz.I] [rozdz.II] [rozdz.III] [rozdz.IV] [rozdz.V] [rozdz.VI] [rozdz.VII] [rozdz.VIII] [rozdz.IX] [rozdz.X] [rozdz.XI] [rozdz.XII] [rozdz.XIII] [rozdz.XIV] [rozdz.XV] [rozdz.XVI] [rozdz.XVII] [rozdz.XVIII] [rozdz.XIX] [rozdz.XX] [rozdz.XXI] [rozdz.XXII] [rozdz.XXIII] [rozdz.XXIV] [rozdz.XXV] [rozdz.XXVI] [rozdz.XXVII] [rozdz.XXVIII] [rozdz.XXIX] [rozdz.XXX] [rozdz.XXXI] [rozdz.XXXII] [rozdz.XXXIII] [rozdz.XXXIV] [rozdz.XXXV] [rozdz.XXXVI] [rozdz.XXXVII] [rozdz.XXXVIII] [rozdz.XXXIX] [rozdz.XL] [rozdz.XLI] [rozdz.XLII] [rozdz.XLIII] [rozdz.XLIV] [rozdz.XLV] [rozdz.XLVI] [rozdz.XLVII] [rozdz.XLVIII] [rozdz.XLIX] [rozdz.L] [rozdz.LI] [rozdz.LII] [rozdz.LIII] [rozdz.LIV] [rozdz.LV] [rozdz.LVI] [rozdz.LVII] [rozdz.LVIII] [rozdz.LIX] [rozdz.LX] [rozdz.LXI] [rozdz.LXII] [rozdz.LXIII] [rozdz.LXIV] [rozdz.LXV] [rozdz.LXVI] [rozdz.LXVII] [rozdz.LXVIII] [rozdz.LXIX] [rozdz.LXX] [rozdz.LXXI] [rozdz.LXII] [rozdz.LXIII] [rozdz.LXXIV] [epilog]