Listy z podróży do Ameryki

W listach z amerykańskiej podróży, u progu kariery literackiej, błysnął Sienkiewicz olśniewającym talentem obserwatora i artysty. Zawarł w nich świetne opisy krajobrazów, polowań i puszczańskiego życia w Kalifornii, dowcipne scenki z życia Amerykanów, próby szerokich syntez społecznych i obyczajowych, szkice o doli i niedoli polskiego wychodztwa. "Listy z podróży do Ameryki" są wybitnym dziełem literackim i bogatym zbiorem wiadomości o Stanach Zjednoczonych, zwiastują prawdziwy wybuch talentu, sygnalizują dojrzałość pisarza, gotowość do wielkich osiągnięć.

ZDZISŁAW NAJDER

[Wstęp] [I. Pobyt w Londynie. Podróż do Liverpoolu] [II. Z oceanu] [III. Pobyt w New Yorku] [IV. Koleją dwóch oceanów] [V. Koleją dwóch oceanów] [VI. Szkice amerykańskie] [VII. Szkice amerykańskie] [VIII. Szkice amerykańskie] [IX. Szkice amerykańskie-z puszczy] [X. Szkice amerykańskie-z puszczy] [XI. Szkice amerykańskie] [XII. Szkice amerykańskie] [XIII. Szkice amerykańskie] [XIV. Szkice amerykańskie] [List Litwosa z 18 grudnia 1877] [Z drugiej półkuli (list Litwosa)] [List Litwosa z 9 września 1877] [Wystąpienie pani Heleny Modrzejewskiej na scenie angielskiej w San Francisco (korespondencja Litwosa)] [Korespondencja Litwosa z San Francisco] [Osady polskie w Stanach Zjednoczonych] [Osady polskie w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki] [Chińczycy w Kalifornii]